غضنفر شب قبل از خواستگاری زنگ میزنه به دختره میگه :
الو ! سوالای فردای بابات رو نداری !؟
.
.
.
غضنفر اینا از قرنها پیش با فناوری نانو آشنا بودند !
نانو خیار ، نانو گوجه ، نانو رب ، نانو هندوانه
نانو خربزه ، نانو ماست ، نانو آبدوغ ، نانو بادمجان !
و همچنان پیشرفت ادامه دارد !
.
.
.
غضنفر هندونه میبره سر قبر باباش برای خیرات ، پارش میکنه میبینه سفیده !
میگه ری.دم تو اون روحت با اون شانست !
.
.
.
حیف نون بعد از دعوا و جر و بحث با خانمش:
اگه بخاطر یارانه ها نبود تا الان میکشتمت !

.
.
.
گ.وزها بادهای رنج دیده ای هستند که پیچ و خم روده را طی کرده اند
و هنگام خروج فریاد آزادی سر میدهند !
.
.
.
آرزوی ریاضی:
عرض سلام+طول عمر +ارتفاع سلامتی
برای مساحت وجود نازنینت !
.
.
.
فقط ایرانی ها هستند که مهمون دعوت می کنن
و بعد از اینکه مهموناشون رفتن میگن :آخِیش !!!
.
.
.
یارو موبایلش رو ویبره بود میبره تعمیر میگه زور میزنه ولی نمیرینه !

.
.
.
دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که کسانی که در هنگام ریدن فکر میکنن
در هنگام فکر کردن میرینن !
.
.
.
خخخخخخخخخخخخ چیست؟
تیکاف غضنفر به مدت ۱۰ ثانیه قبل از تف کردن !
.
.
.
امروز در بازار غیر رسمی هر اونس چاغاله ۱۲۱۰ تومان معامله شد !
.
.
.
هیچوقت حرفایی رو که مردم موقع عصبانیت بهت می زنن فراموش نکن
چون حقیقته !!
.
.
.
نویسنده معروفی می گوید:
زن مانند کروات است هم زیبایی به مرد می بخشد و هم گلویش را فشار می دهد!
.
.
.
زن از شوهرش میبرسه از چیه من خوشت میاد
ازصورت زیبا یا هیکل متناسبم؟
شوهره یه نکاهی به سرتاباش میکه:از اعتماد به نفست !
.
.
.
یارو میره پیش رئیس اداره و میگه:
آقای رئیس این اضافه خقوقی که به من دادین،
در برابر این همه فعاالیتی که من می*کنم و دوازده*تا بچه*ای که دارم خیلی کمه!
رئیسه میگه:
آره جانم، در نظر داشته باش که ما اضافه حقوق رو به فعالیت تو اداره می*دیم
نه فعالیت توی خونه !