20 باکس گربه ای که مرگ۵۰ نفر را پیش بینی کرد + عکس - عکس های مختلف

گربه ای که مرگ۵۰ نفر را پیش بینی کرد + عکس

گربه‌ای است که قادر به پیش‌بینی مرگ بیماران یک بیمارستان در آمریکا است.

گربه پیشگو قبل از مرگ هر بیمار کنار تخت وی رفته و شروع به سر و صدا کردن می‌کند.

این گربه تا به حال مرگ ۵۰ بیمار را به درستی پیش‌بینی کرده است.

 

دوره آخرالزمان که میگن همینه دیگه