20 باکس اگر از مرورگر opera استفاده میکنید این مطلب رو بخونید - عکس های مختلف
اگر از مرورگر opera استفاده میکنید این مطلب رو بخونید

مشاهده صفحات قبلی و بعدی در مرورگر Opera با استفاده از ماوس و به شکلی سریع


بدین منظور  کافی است در محیط مرورگر و در تب مورد نظر:

برای مشاهده صفحه قبلی یا Back: کلیک راست ماوس را نگه دارید و کلیک چپ کنید.
برای مشاهده صفحه بعدی یا Forward: کلیک چپ ماوس را نگه دارید و کلیک راست کنید.


جالب بود ، نظر شما چیه