20 باکس و این باز زنان آتش نشان - عکس های مختلف
و این باز زنان آتش نشان


گروه زنان آتش نشان کرجی هشت سال است برای نجات جان هم شهریانشان به آب و آتش می زنند و چنان در این عرصه جا افتاده اند که کمتر کسی از عملکرد آنان در صحنه های عملیات به تفاوت جنسیت شان پی می برد.
 

 

ایول  applause